Eerst de balken, dan de noten: al 54.380€ ingezameld. Iedereen ontzettend bedankt!

Giften voor de herinrichting van onze vaste locatie, de Hnita-Hoeve, zijn nog steeds welkom via onze steunpagina. In afwachting van de heropening van de Hnita-Hoeve organiseren we volgend seizoen concerten op verschillende locaties, te beginnen met ISOLDE XL (in samenwerking met Turtle Power) op het Heistse Zomerpodium en Thomas Champagne Random House feat. Adam O’Farrill in Staminee De Living.

Meer dan 65 jaar jazz in Heist

De wortels van de Hnita Jazz Club gaan terug tot 1955, toen Juul Anthonissen en de Heistse Jazz-Club in Zaal Bergola op de Heistse berg concerten begonnen te organiseren.

Renovatie van de Hnita-Hoeve

Op dit moment wordt de Hnita-Hoeve gerenoveerd, maar onze programmatie gaat verder. Daarom wijken we regelmatig uit naar tijdelijke locaties.

Eerst de balken, dan de noten!

54.380

Bedankt iedereen!

Programma