Steunshop

Eerst de balken, dan de noten

Geen toekomst zonder investeringen. We hebben een steunshop gemaakt met materialen die broodnodig zijn om de Hnita-Hoeve verder om te toveren tot een breed toegankelijke, moderne club. Doe een symbolische aankoop om ons project te steunen en realiseer mee onze toekomst. Koop bouwmateriaal voor ons podium, spots of technisch materiaal of wie weet schenk je ons symbolisch wel een vleugelpiano.
Alvast bedankt!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
Meer details over giften en fiscale aftrekbaarheid kan u vinden op de site van de Koning Boudewijnstichting en de FOD Financien