Jouw persoonsgegevens worden door de Hnita Jazz Club verwerkt, voor het beheer van ons bestand van mensen die interesse getoond hebben in onze werking en programmatie (via onze website, via het verlenen van steun aan de club, via een invulformulier op concerten, via onze Facebookpagina, of op een andere manier). Wij gebruiken die informatie alleen om je op de hoogte te houden van alle facetten van onze werking (bijvoorbeeld onze programmatie). Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan derden. Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing of het verstrekken van informatie in al haar vormen over de Hnita Jazz Club, volstaat het ons dat mee te delen op hnitajazzclub@gmail.com. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).